• Landgoedbeleid Landgoed Den Schooten Winterswijk

Landgoedbeleid

Het landgoedbeleid is er op gericht om:

1) het particuliere oude landgoed duurzaam te behouden door financieel gezond evenwicht.

2) De ecologische verbinding tussen het Buskesbos (Vereniging Natuur Monumenten) en de Bekendelle (aangewezen als beschermd Europees Habitat-gebied) zoveel mogelijk te versterken en daardoor mee te werken aan de E.H.S. en het “Nationale Landschap Winterswijk”.

3) De cultuurhistorische waarden van ons landgoed met zijn landschappelijk natuurschoon en belevingswaarden duurzaam in stand te houden.

4) Versteviging van het landgoed door afronding om zodoende dreigende versnippering van het landgoed tegen te gaan.

5) Open overleg en samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid.

Een voorbeeld van een succesvol resultaat is de totstandkoming van een waterretentiegebied en een vistrap op het landgoed, voorbij de stuw, na een intensieve samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel.

Het complete rapport van de landgoedvisie kunt u bekijken door op de onderstaande link te klikken:

Landgoedvisie.pdf

Als het niet lukt om de landgoedvisie te openen, heeft u waarschijnlijk geen Adobe Reader. U kunt dit programma gratis downloaden door HIER te klikken en de aanwijzingen te volgen