Landgoedbeleid


terug
Het landgoedbeleid is er op gericht om:

1) het particuliere oude landgoed duurzaam te behouden door financieel gezond evenwicht.

2) De ecologische verbinding tussen het Buskesbos (Vereniging Natuur Monumenten) en

de Bekendelle (aangewezen als beschermd Europees Habitat-gebied) zoveel mogelijk te versterken
en daardoor mee te werken aan de E.H.S. en het ‘Nationale Landschap ”Winterswijk”.

3) De cultuurhistorische waarden van ons landgoed met zijn landschappelijk natuurschoon
en belevingswaarden duurzaam in stand te houden.

4) Versteviging van het landgoed door afronding om zodoende dreigende versnippering van het landgoed tegen te gaan.

5) Open overleg en samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid.
Een voorbeeld zou zijn de huidige intensieve samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel
met betrekking tot plannen voor waterretentie en/of berging en een eventuele vistrap voorbij de stuw.

Het complete rapport van de landgoedvisie kunt u bekijken door op de onderstaande link te klikken:


Als het niet lukt om de landgoedvisie te openen, heeft u waarschijnlijk geen Adobe Reader.
U kunt dit programma gratis downloaden door HIER te klikken en de aanwijzingen te volgen.